Su ile Temas Halindeki Binalar İçin Beton Su Geçirimsizlik Katkısı

Su ile Temas Halindeki Binalar İçin Beton Su Geçirimsizlik Katkısı

Beton her ne kadar sağlam ve geçirimsiz bir katı madde gibi gözükse de içerisinde çok fazla kılcal kanal, makro ve mikro çatlaklar barındıran gözenekli bir malzemedir. Bu kılcal kanallar ve çatlaklar, bazı hidratlanmış ve hidratlanmamış çimento parçacıklarından oluşur. Beton ıslandığında su, bu kılcal kanallar yoluyla betona nüfuz eder.

Beton içerisindeki kalsiyum hidroksit ve çimento hidrasyon ürünleri, sonradan beton içerisine giren bu su içerisindeki iyonlarla reaksiyona girerek betonda mukavemet ve korozyon performansını olumsuz yönde etkilemekte ve boşluklu bir yapıya neden olmaktadır. Beton performansını düşüren ve binaların dayanımını etkileyen bu reaksiyonu engellemek için beton su geçirimsizlik katkısı en etkili çözümlerdendir.

Betonun suya maruz kalması ve kılcal kanallar ile içerisine sürekli su nüfuz etmesi, binaya geri dönüşü olmayan şekilde zarar verir. Suyun bu yıkıcı etkisinden betonun her zaman korunması gerekmektedir. Bu nedenle binalar su yalıtımına ihtiyaç duymaktadır. Kristalize beton su geçirimsizlik katkısı, kristalizasyon süreci ile binaların su yalıtımını sağlayan yeni bir teknolojidir. Kristalize su yalıtım malzemeleri, beton içerisindeki kılcal kanallar ve çatlaklarda su ile kimyasal bir reaksiyona girerek suda çözünmeyen kristaller oluşturur.

Bu kristallar suyun olduğu her noktada artarak ve genişleyerek aynı bir örümcek ağı gibi beton içerisinde kristalize bir matriks oluşturur. Bu matriks sayesinde yapı, betona zarar verecek sudan korunmuş olur. BAUMERK Kristalize Su Yalıtım Beton Katkıları beton yüzeye uygulandığında, kılcal kanallar boyunca betona nüfuz eder. İçlerindeki özel aktif maddeler nedeniyle, suya dayanıklı bir bariyer oluşturmak üzere kılcal kanallarda kristalleşmeye başlamak için çimento ile reaksiyona girerler.

Tam bir su yalıtımı için kristalleşme, kılcal boşluk doldurulana kadar betonun içinde büyümelidir. Beton, BAUMERK Kristal Beton Katkı Maddeleri’nin oluşturduğu bu kimyasal süreç ile aşırı hidrostatik basınca karşı kalıcı olarak su geçirmez hale gelir.

Binalarınızda Daha İyi Bir Su Yalıtımı Nasıl Sağlanabilir?

BAUMERK Su Yalıtım Sistemi’nin yeni nesil beton su geçirimsizlik katkısı ürünleri ile daha iyi bir su yalıtımı elde etmeniz mümkün. Sıvı veya toz halindeki BAUMERK su geçirimsiz kristal katkı maddeleri, beton içerisindeki kılcal boşluklarda kristal lif oluşturarark kalıcı su geçirimsizliği sağlamaktadır.

Kristal su yalıtım teknolojisi, yöntem veya uygulama türüne göre sınıflandırılabilir. Buna göre birincisi, beton yapının yüzeyine doğrudan uygulama iken ikinci yöntem, bir katkı maddesi olarak su yalıtım malzemelerinin, çimento ile doğrudan karıştırılmasıdır. Üçüncü yöntem ise sertleşmemiş beton yüzeyine kuru kristal su yalıtım tozunun uygulanmasıdır.

En yaygın kullanılan yöntem, bir karışım halinde çimento içerisine katılan karışım şeklinde olan uygulamadır. BAUMERK CRYSTAL C 320 ve BAUMERK PW 25 kristal su yalıtım ürünleri katkı malzemesi olarak karışımdaki çimentoya eklenirler. BAUMERK CRYSTAL C 320 sıvı haldeki su geçirmez beton katkısı iken BAUMERK CRYSTAL PW 25 adlı ürün, toz haldeki su geçirmez beton katkısıdır.

CRYSTAL C 320 ve CRYSTAL PW 25 adlı su geçirmez beton katkıları; tüm beton uygulamalarda, temellerde, tünel ve barajlarda, prekast beton elemanlarda, yüzme havuzlarında ve yer altı otoparklarında kullanılabilir. Zehirli olmayan her iki ürünün de yalıtım için kullanıldığı betonun su depolarında, arıtma suyu tesislerinde, içme suyu ve atık su depolarında kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasına izin vermekte olan CRYSTAL C 320 ve CRYSTAL PW 25, başka bir su yalıtımı uygulanmasına da ihtiyaç bırakmaz. CRYSTAL C 320; sıvı olarak beton karışımına katıldığı için topaklanma riski olmadan rahatlıkla kullanılır. CRYSTAL PW 25’in sunduğu en büyük avantajlardan biri ise uygulandığı beton yüzeyin hasar gördüğü durumlarda dahi koruma özelliklerini sürdürmesidir.

Kristalize su yalıtımı avantajlarından bir diğeri de bu teknolojinin CO, CO2, S02 ve N02 gibi gazların etkisini engellemesi ve böylece karbonatlaşma sürecini uzatması ya da tamamen ortadan kaldırması. Kristalize su yalıtımının, su yalıtımında çığır açan tarafı ise korumanın su ile temas halinde daha da güçlü hale gelmesidir. BAUMERK Kristal Su Yalıtım Beton Katkı Maddeleri suya maruz kaldığında reaktif olurlar. Bu, betonun su etkileşimi sırasında korunmaya devam ettiği anlamına gelmektedir.

Sizin için en iyi beton su geçirimsizlik katkısı hangisi olabilir sorusuna yanıt bulmak için Uzman Önerileri ile En İyi Su Yalıtım Malzemesi Hangisidir? başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.