Rekabetin büyük ölçüde arttığı, bütün ülkelerin birbirine yakınlaştığı ve kalitenin pazar şartlarında belirlendiği globalleşen Dünyamızda yapı malzemelerinde uzman olarak kalitenin seçici en önemli unsur olduğu inancındadır.

Bu inanç ve ilkeler doğrultusunda;

• Daha iyiyi nasıl yapabileceğimizi, pratik uygulamadan elde edilen yeni fikirler doğrultusunda, pazar için en uygun ürünleri geliştirmek,
• Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerimizi, fiyat uygunluğu, güvenirlilik, dekoratiflik, fonksiyonellik, süreklilik, zamanlama, miktara uygunluk, değişkenlik, problemsizlik şartlarına bağlı kalite anlayışı ile üretmek ve sunmak,
• Ürünlerimizi varolan yerli ve yabancı standartlara göre, ulusal ve uluslararası yasal ve mevzuat şartlar çerçevesinde üretmek,
• Çevreye daha duyarlı üretim yapmak,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem veren bir sistemle çalışmak,
• Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
• Çalışanların mutluluğunu sağlamak,

Bu politikalar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sürekli iyileştirmek temel amacımızdır.