Su Geçirmez Beton Nasıl Yapılır?

Su Geçirmez Beton Nasıl Yapılır?

Havaların soğuması ve yağış miktarının artması ile su yalıtım sorunları gündeme gelmektedir. Binalarda doğru su yalıtımı tamamlanmadığı durumlarda, yağış ile birlikte su, beton içerisine sızarak binalara geri dönüşü olmayacak şekilde hasar vermekte ve performans kaybına neden olmaktadır. Bu dönemlerde sıklıkla su geçirmez beton nasıl yapılır sorusuna bir çözüm aranmaya başlanmaktadır.

Betonun su geçirmeye başladığı gözle görülmeye başlandığı an, yapının su yalıtımında büyük bir problem olduğu anlaşılmaktadır. Su, bir çatlak ya da kanal bularak beton içerisine sızmaya başlamış, ilerlemiş ve en sonunda betonu da aşarak dışarı çıkmıştır. Suyun beton içerisinde izlediği bu yol düşünüldüğünde, suyun temas ettiği her an, betonda performans kaybı anlamına gelmektedir.

İnsanların çatıda, terasta gördüğü manzara karşısında “beton su geçiriyor, ne yapmalı?” endişesiyle usta arayışına girdiği bu gibi durumların bir de bu suyun bina temelinde olduğunu düşünelim. Suyun temelde sızıntı yaptığı ya da toprak suyunun beton içerisine sızdığı ve binanın gözle görülmeyen bir ortamda karşılaştığı problem göz önünde bulundurulduğunda bunun geri dönüşü olmayan, çok daha büyük sonuçlara yol açacağı bilinmelidir. Çünkü temel suları binaya temelinden hasar vermektedir.

Performansı yüksek, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı; sağlam bir beton ve çelik sistemi ile inşa edilmektedir. Sürekli su ile temas halinde olan bir beton, zamanla performansını kaybedecek, yapıdaki çelikler ise su ile temas ettiğinde korozyona uğrayacak ve dayanıklılıklarını yitirecektir.

Bu yüzden beton su izolasyonu çok önemlidir. Betonun sudan korunması ve beton izolasyonunun doğru şekilde yapılması, betonun su yalıtımın sağlanması gerekmektedir. Peki sağlam beton nasıl yapılır?

Sağlam Beton Nasıl Yapılır?

sağlam beton nasıl yapılır

Doğru bir su yalıtımı için binaların su yalıtımı, içeriden ve dışarıdan desteklenerek tamamlanmalıdır. Binanın zemininden başlayarak çatısına kadar her alan ve uygulama için doğru ürünler ile suyun içten ve dışarıdan binaya nüfuz etmesini engelleyerek binaları su geçirimsiz hale getirmek gereklidir.

Su yalıtımı ürünleri, yapılarda beton üzerine uygulanabildiği gibi beton dökümü aşamasında çimento ve su harcına ilave edilerek katkı malzemesi gibi de kullanılabilir. İnşaat aşamasında taze beton içerisine eklenecek olan su yalıtım malzemeleri betonu tam olarak su geçirmez kılmaktadır.

Beton içerisine ilave edilebilen ve betonu güçlendirerek su geçirmez yapan su yalıtım malzemeleri hakkında gelin, biraz daha bilgi edinmek için yapı kimyasalları uzmanı Baumerk olarak hazırladığımız içeriğin devamını birlikte inceleyelim.

Su Yalıtım Malzemeleri Betonu Su Geçirimsiz Hale Getirmek Amacıyla Nasıl Kullanılır?

Su yalıtım malzemeleri, beton üzerine direkt olarak uygulanabilir. Örneğin su yalıtım membranları, beton üzerine serilen bitümlü su yalıtım örtüleridir. Betonu dışarıdan gelecek suya karşı su geçirimsiz kılmaktadır. Çimento esaslı su yalıtım ürünleri ise sıvı haldeyken beton üzerine uygulanır; betonun hafif titreşim ve hareketleri ile mükemmel uyum göstererek betonun su geçirimsizliğini sağlar.

Çatı ve teras gibi doğrudan suya ve güneş ışığına maruz kalan yerlerde su yalıtımı sağlayan akrilik, poliüretan, poliürea esaslı malzemeler ile de beton suya karşı korunmaktadır. Tüm bu uygulamalar beton üzerine doğrudan yapılan uygulamalardır. Bunun dışında beton dökümü sırasında çimento içerisine ilave edilerek, betonu sağlam ve su geçirmez kılan su yalıtım malzemeleri de vardır.

beton

Bu malzemeler, beton ve harç katkı ürünleri olarak isimlendirilmektedir. Beton katkı malzemeleri, taze beton harcına su ve çimento ile karıştırılarak ilave edildiği için beton sudan mükemmel bir şekilde korunacak ve sağlam hale gelmiş olacaktır. Kristalize etki oluşturan beton katkı malzemeleri, beton içerisindeki kılcal çatlaklarda su ve nem ile reaksiyona girerek kristal bir ağ oluşturur. Bu ağ, betonu su geçirmez yapar.

Bu malzeme su ile her temas ettiğinde kristalize etki göstererek performansını artırmaktadır. Böylece su temasından hiçbir şekilde etkilenmeyen, sağlam, güçlü betonlar elde edilmektedir.

Betonu sudan korumak bir yapı için hayati önem taşımaktadır. Beton içerisinde bulunan ve yapıyı taşıyan çelikler su ile temas ettiği zaman korozyona uğramakta ve geri dönüşü olmayacak çok ciddi zararlara neden olmaktadır. Çatımız aktığında suyun betondan geçerek sızıntı yapması, o suyun beton içerisinde bulunan metaller ile temas halinde olduğu ve bu metallerin performansını negatif yönde etkilediğinin farkında olmak gereklidir.

Bu sistemi binaların temelinde düşündüğümüzde ise binanın ana taşıyıcılarını doğrudan etkileyen bir sistemin bozulması yapının kalıcı hasarına neden olmaktadır. Bunun için de binanın içten ve dışarıdan gelecek olan suya karşı her noktada korunaklı olması gerekmektedir.

Taze beton içerisine ilave edilecek olan beton katkı malzemeleri ile beton güçlü, sağlam ve uzun ömürlü bir su yalıtımı koruması elde edecektir. Baumerk’in beton ve harç katkı ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Baumerk’in uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.